top of page

Korzystając z perspektywy lingwistyki kognitywnej, książka ta zawiera najbardziej wszechstronną, teoretyczną analizę semantyki angielskich przyimków. Wszystkie angielskie przyimki pierwotnie zakodowały relacje przestrzenne między dwoma bytami fizycznymi; zachowując swoje pierwotne znaczenie, przyimki rozwinęły również bogaty zestaw znaczeń nieprzestrzennych. W tym innowacyjnym badaniu Tyler i Evans argumentują, że wszystkie te znaczenia są systematycznie zakorzenione w naturze ludzkiego doświadczenia przestrzenno-fizycznego. Oryginalne „sceny przestrzenne” stanowią podstawę dla rozszerzenia znaczenia od przestrzennego do bardziej abstrakcyjnego. Ta analiza przedstawia nową metodologię, która rozróżnia znaczenie konwencjonalne od interpretacji opracowanej w celu zrozumienia przyimka w kontekście, a także ustalenia, który z kilku konkurujących ze sobą zmysłów należy uznać za sens główny. Łącznie metodologia i ramy są wystarczająco sformułowane, aby wygenerować sprawdzalne prognozy i umożliwić zastosowanie analizy do dodatkowych przyimków.

 

 

Zawartość:

1. Natura znaczenia
2. Ucieleśnione znaczenie i doświadczenie przestrzenne
3. W kierunku modelu pryncypialnej polisemii: sceny przestrzenne i konceptualizacja
4. Sprawa nad
5. Oś pionowa
6. Przestrzenne cząstki orientacji
7. Ograniczone punkty orientacyjne
8. Wniosek

 

bottom of page