top of page

Komentuj i odpowiadaj na artykuły

 

Zmiana paradygmatu w językoznawstwie?  Niewłaściwy dogmat i mit językowy.  2015.

Pozostawiając mit: odpowiedź dla Adgera (2015).(z Christiną Behme). Opublikowano 2015 wLingua, 162: 149-159.

Inteligencja kooperacyjna i projekt odbiorcy jako czynniki napędzające uprzedzenia językowe w systemach znaków domowych.Komentarz do Goldin-Meadow. Opublikowano 2015 r.Język, poznanie i neuronauka.

Semantyka symulacji i językoznawstwo czasu – odpowiedź na Zwaana.  Published 2008. W P. Indefrey & M. Gullberg (red.). Kognitywne i neuronowe uwarunkowania czasu w języku.  Nauka języka58:Dodatek. 1, s. 27–33. 

bottom of page