top of page

Lingwistyka kognitywna i gramatyka pedagogiczna

Zastosowanie lingwistyki kognitywnej do gramatyki pedagogicznej: angielskie przyimki wertykalności. (z Andreą Tyler). Opublikowano 2005. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada, 5, 2, 11-42.  

W tym artykule rozważa się zalety zastosowania spostrzeżeń z lingwistyki kognitywnej do gramatyki pedagogicznej. -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Zastosowanie lingwistyki kognitywnej do gramatyki pedagogicznej:  The Case of Over.  (z Andreą Tyler).  Published 2004.  W M. Achard i S. Niemeier.  Języki kognitywne i nauczanie języków obcych, języki obce i akwizycja s. 257-280.  Berlin: Mouton de Gruyter.

Artykuł ten opisuje, w jaki sposób spostrzeżenia wynikające z pryncypialnego podejścia polisemicznego do przyimków, opracowanego przez Tylera i Evansa (2001, 2003), można zastosować w nauczaniu języków. Po zilustrowaniu podejścia z przyimkiem nad, artykuł przechodzi do przedstawienia szczegółów, w jaki sposób to podejście do angielskich przyimków może być zastosowane w klasie języka obcego.

bottom of page