top of page
Cognitive Linguistics - Copy.png

Spis treści
 

CZĘŚĆ I: PRZEDSIĘBIORSTWO lingwistyki kognitywnej
1      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ What do cognitive linguists study?   _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_         
2      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Kluczowe zobowiązania i metody badawcze
3      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Podstawy doświadczenia I: Kosmos
4      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Podstawy doświadczenia II: Czas
5      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Używany język I: Znajomość języka
6          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Używany język II: Zmiana języka and

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     pozyskiwanie
7          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_   Kluczowe tematy w nauce o językach: formalne

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     kontra poznawcze lingwistyka

PART II:  CONCEPTUAL STRUCTURE                     
8      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Czym jest podejście lingwistyki kognitywnej do

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     conceptual structure?       
9       _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      Image schemas i koncepcje pochodzenia of
10          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Semantyka poznawcza
11          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Kategoryzacja i wyidealizowane poznanie

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     models     _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf 58d_ 
12          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Konceptualna teoria metafor
13          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Podstawowe metafory i pojęcia

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     metonymy   

CZĘŚĆ III: STRUKTURA SEMANTICZNA    
14          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Do czego służy podejście lingwistyki kognitywnej

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    semantics?
15          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_The encyklopedyczne podejście do semantyki

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    structure I: Overview 
16          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Encyklopedyczne podejście do semantyki

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    structure II: Dwie teorie
17          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Network approaches to semantic structure   18    _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      Semantyka dostępu i konstrukcja znaczenia
19          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Przestrzenie mentalne i znaczenie dyskursu  
20          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Konceptualne mieszanie i semantyka

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    creativity      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_       

CZĘŚĆ IV: GRAMATYKA
21          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Do czego służy podejście lingwistyki kognitywnej

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    grammar?        _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ 
22          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Cognitive Grammar I: Lexical classes        _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 
23          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Gramatyka poznawcza II: Konstrukcje
24          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Cognitive Grammar III: The verb string       
25          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Construction Gramatyka I: Rachunkowość

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    irregularity in grammar    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    
26          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Construction Gramatyka II: Rachunkowość

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_    generalisations in grammar    _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
27          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Ewolucja gramatyki

CZĘŚĆ V:  ZASTOSOWANIA I ROZSZERZENIA LINGWISTYKI KOgnitywnej
28          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Język, społeczeństwo i dyskurs
29          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Tekst, narracja i literatura
30          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Gest i język migowy

 

Lingwistyka kognitywna:
Kompletny przewodnik

Ta książka jest obszernym i autorytatywnym przeglądem – kompletnym przewodnikiem – po przedsięwzięciu lingwistyki kognitywnej. Lingwistyka kognitywna to współczesna i bardzo wpływowa szkoła myślenia, obejmująca badanie ludzkiego języka, umysłu i zachowań społecznych. Książka zawiera przegląd podstawowych założeń teoretycznych i zasad przewodnich przedsiębiorstwa oraz zapewnia dokładny i wciągający przegląd szerokiego zakresu dziedzin badanych przez lingwistykę kognitywną, w tym wszystkich aspektów języka, umysłu, a także zastosowań i rozszerzeń lingwistyki kognitywnej do badanie tekstu, literatury, dyskursu i społeczeństwa. Książka koncentruje się zarówno na przedstawieniu wpływowych kognitywnych teorii lingwistycznych, jak i opisowych opisów zjawisk językowych, psychologicznych i behawioralnych; wprowadza również czytelnika w metody i podejścia stosowane przez lingwistykę kognitywną do badania ludzkiego języka, umysłu i zachowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez Edinburgh University Press 1 maja 2019 r

Dostępne bezpośrednio odwydawca (w tym elektroniczna wersja książki do pobrania)
 

Dostępne również odamazon.com

Towarzysząca witryna internetowa zawiera pytania do analizy danych do wykorzystania w kontekście klasowym. Pobierz ćwiczenia, klikając w zakładkę „Zasoby”.tutaj.

Adnotacje
„Jedno z najlepszych wstępów do skrzyżowania języka i umysłu, jakie kiedykolwiek napisano… arcydzieło i zachwyt”.
PROFESOR DANIEL L. EVERETT, UNIWERSYTET BENTLEY

„Lektura obowiązkowa”… wszechstronna, dogłębna… Jej zakres i głębia są niezrównane.
JEANNETTE LITTLEMORE, PROFESOR LINGWISTYKI STOSOWANEJ, UNIWERSYTET W BIRMINGHAM

Recenzjaopublikowane w Dziennik języka, kultury i religii, 2021

bottom of page