top of page

زبان شناسی شناختی و دستور زبان آموزشی

کاربرد زبان شناسی شناختی در گرامر آموزشی: حروف اضافه انگلیسی عمودی. (با آندره آ تایلر). منتشر شده در سال 2005. Revista Brasileira de Linguistica Aplicada, 5, 2, 11-42.  

این مقاله شایستگی به کارگیری بینش‌هایی از زبان‌شناسی شناختی در دستور زبان آموزشی را در نظر می‌گیرد.  این کار را با بررسی حروف اضافه انگلیسی انجام می‌دهد، که مدت‌ها تصور می‌شد یکی از دشوارترین حوزه‌های اکتساب برای زبان‌آموزان زبان دوم است. -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

کاربرد زبان شناسی شناختی در گرامر آموزشی:  The Case of Over.  (با آندریا تایلر).  Published 2004.  در M. Achard و S. Niemeier و S. Niemeier, Foreign Language, و S. Niemeier, و S. Niemeier, و S. Niemeier, و S. Niemeier, و S. ص 257-280.  Berlin: Mouton de Gruyter.

این مقاله توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان بینش‌های حاصل از رویکرد چندمعنایی اصولی به حروف اضافه، که در تایلر و ایوانز (2001، 2003) ایجاد شد، در آموزش زبان به کار برد. پس از نشان دادن این رویکرد با حرف اضافه، مقاله به ارائه جزئیاتی درباره نحوه استفاده از این رویکرد به حروف اضافه انگلیسی در کلاس درس زبان خارجی می‌پردازد.

bottom of page