top of page

در حالی که زبان به این زودی توسط فناوری منسوخ نخواهد شد، دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم در آینده ایمپلنت های عصبی بر ماهیت یادگیری زبان تأثیری نخواهد گذاشت.

Transgender.jpg

در حالی که زبان به این زودی توسط فناوری منسوخ نخواهد شد، دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم در آینده ایمپلنت های عصبی بر ماهیت یادگیری زبان تأثیری نخواهد گذاشت.

Language is no longer learned.jpg

در حالی که زبان به این زودی توسط فناوری منسوخ نخواهد شد، دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم در آینده ایمپلنت های عصبی بر ماهیت یادگیری زبان تأثیری نخواهد گذاشت.

Language Obsolete.jpg

در حالی که زبان های ساخته شده، مانند الویشی جی آر آر تالکین یا زبان آواتار، عجیب و غریب هستند، اما بیشتر از آنچه فکر می کنید با زبان های طبیعی مشترک هستند.

esperanto.jpg

جوانان دیگر حرکات سنتی، از تقلید یک تماس تلفنی گرفته تا درخواست چک را درک نمی کنند. این برای ارتباط چه معنایی دارد؟

kid_call_me.jpg

از آنجایی که دنیای ما به دلیل COVID-19 تغییر کرده است، روش‌های جدیدی برای استقرار شکلک‌ها در پاسخ به آن ظهور کرده است.

coronavirus_emojis_conveying_compassion_and_humour_with_a_facemask_0.jpg

در حالی که زبان به این زودی توسط فناوری منسوخ نخواهد شد، دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم در آینده ایمپلنت های عصبی بر ماهیت یادگیری زبان تأثیری نخواهد گذاشت.

Roald_Dahl_(1982).jpg

در حالی که زبان به این زودی توسط فناوری منسوخ نخواهد شد، دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم در آینده ایمپلنت های عصبی بر ماهیت یادگیری زبان تأثیری نخواهد گذاشت.

Thumbs up emoji.jpg

تحقیقات جدید در مورد ایمپلنت های مغزی نوید انقلابی در چگونگی یا حتی اینکه آیا ما نیاز به یادگیری زبان داریم را متحول خواهد کرد. اما چنین پیشرفت هایی باعث ایجاد نگرانی های اخلاقی و همچنین روانشناختی می شود.

Neural implants.jpg

زبان نیز مانند مردم یک موجود زنده و تنفس‌کننده است که تغییر می‌کند و متحول می‌شود، پیشینه‌ای دارد و گاهی مانند زبان انگلیسی زبان تهاجم است.

change-word-cube-on-wood-backgroundsinart-creatives.jpg

فناوری راه‌های ارتباط ما با یکدیگر و تعامل با دنیای اطرافمان را تغییر می‌دهد.

tech_communication.jpeg.jpg

سخت ترین زبان برای یادگیری کدام زبان است؟ موثرترین راه برای یادگیری زبان چیست؟ و کدام زبان به بهترین وجه چشم انداز شغلی شما را افزایش می دهد؟

tongue-144x144-0_6-236_236_0.jpg

مقالات بیشتر روانشناسی امروز توسط ویویان ایوانز را ببینیداینجا

bottom of page